O Cirkonetu

CIRKONET je česko – slovenská platforma pro podporu, rozvoj a profesionalizaci mladého a sociálního cirkusu. Svým členům zprostředkovává informace z oboru, vytváří prostor pro sdílení zkušeností, nabízí vzdělávací příležitosti a zaměřuje se na advokacii mladého a sociálního cirkusu.
CIRKONET usiluje o vysoký profesní standard v mladém a sociálním cirkusu v České republice a na Slovensku. Chce, aby byl tento obor rozpoznáván odbornou i laickou veřejností jako pedagogický směr, jehož hodnoty, principy a přístupy mohou obohatit výchovu a vzdělávání v různých formách a úrovních.

V cirkusové pedagogice se snažíme rozpoznat pedagogické potenciály aktivit a směřovat k mnohostrannému rozvoji studentů i skupiny.

SÍŤ CIRKONET je podpořena Fondy EHP 2014–2021 v rámci programu Kultura a NPO kreativní učení
Smyslem projektu je dynamicky nastartovat fungování sítě a realizovat řadu aktivit, které podpoří rozvoj oboru. Mezi klíčové aktivity patří vytvoření analýzy současného stavu nového cirkusu v ČR z pohledu cirkusové pedagogiky.