Cíle projektu

Cíle, fungování a přínosy projektu.

Cíle projektu

 • Vytváření a sdílení odborných publikací o teorii a praxi sociálního a mladého cirkusu pomocí webového portálu www.cirkonet.cz
 • Sledovat vývoj sociálního a mladého cirkusu  v mezinárodním kontextu a Informovat o odborných aktualitách ze světa
 • Advokacie a zprostředkování komunikace v oboru
 • Zvyšování odborných kompetencí lektorů sociálního a mladého cirkusu skrze edukační aktivity v oboru
 • Navázání úzké spolupráce s mezinárodními partnery
 • Zvýšení obecného povědomí o sociálním a mladém cirkusu
 • Podpora nových projektů sociálního a mladého cirkusu

Fungování projektu

 • Cirkonet je síť sdružující organizace a jednotlivce aktivní na poli sociálního a mladého cirkusu . Provozuje informační web a zprostředkovává informace o sociálním a mladém cirkusu svým členům.
 • Zakladatelem a koordinátorem Cirkonetu je CIRQUEON – Centrum pro nový cirkus. Aktivity Cirkonetu jsou provozovány pod hlavičkou CIRQUEON, o.p.s.
 • Členství v Cirkonetu je zpoplatněné, členský poplatek se platí jednou ročně. Členem může být organizace (1000,- Kč) i jednotlivec (300,- Kč). Členské poplatky jsou využívány na koordinaci sítě a provoz webu. Členové Cirkonetu mají zvýhodněnou cenu workshopů pořádaných Cirkonetem. V případě neuhrazení členského poplatku je dlužníkovi zaslána upomínka. Pokud částku neuhradí i po této výzvě je dlužný člen vymazán z mailinglistu a facebookové skupiny.
 • Aby Cirkonet dostál svému cíli – zvyšování odborných kompetencí lektorů sociálního a mladého cirkusu skrze edukační aktivity v oboru, je nastaven systém pravidelného vzdělávání. Ten je určen především členům sítě ale i zájemcům z řad pedagogů, sociálních pracovníků, pracovníků s mládeží a široké veřejnosti. Tento systém pomáhá naplnit i cíl “zvýšení obecného povědomí o sociálním a mladém cirkusu ” a to skrze pořádání workshopů členy Cirkonetu, kteří mají k danému tématu workshopu co říci, případně externími lektory. Témata se určují hlasováním. Workshop zajišťuje organizace (ve spolupráci s Cirkonetem) v jejíž blízkosti se nachází nejvíce zájemců o něj (pokud to dovolují možnosti dané organizace). Pokud nebude kapacita naplněna z řad členů Cirkonetu, otevře se veřejnosti.

Cirkonet také spolupracuje s jednotlivými krajskými centry vzdělávání, přes které on a jeho členská organizace působící v daném kraji pořádají akreditované semináře cirkusové pedagogiky.

Přínosy projektu

 • získávání informaci o sociálním a mladém cirkusu
 • získávání informací o cirkusové pedagogice
 • získávání informací o tuzemských i zahraničních výzvách
 • odborná pomoc s projekty týkající se sociálního a mladého cirkusu
 • sdílení informací, dovedností a zkušeností (osobně, po mailu, v uzavřené Facebookové skupině)
 • Cirkonet za pomoci svých členů může zajistit workshopy dle potřeb a přání jeho členů za levnější účastnický poplatek
 • stáže v dalších členských organizacích
 • databáze her
 • společná soustředění lektorů
 • networking – sdílení kontaktů v rámci sítě
 • sdílení interních dokumentů a manuálů
 • interní FB skupina
 • konzultace v oblasti administrativy, fundraisingu, správy prostor
 • kalendář akcí
 • společné projekty pro teens ze členských organizací
 • „Lektorský bazar“ – výpomoc při akcích a workshopech, půjčování materiálu
 • tipy na výrobu a nákup vybavení
 • mezinárodní projekty