TĚLOCIRK: VYUŽITÍ PRVKŮ CIRKUSOVÉ PEDAGOGIKY V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ

TĚLOCIRK: VYUŽITÍ PRVKŮ CIRKUSOVÉ PEDAGOGIKY V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ

Metodická příručka byla vytvořena pod vedením cirkusových lektorů, pedagogů a umělců Adama Jarchovského a Katky Klusákové. Kniha s ilustracemi Dorothey Hofmeisterové si klade za cíl inspirovat a motivovat učitele tělesné výchovy k zařazování cirkusového umění do hodin tělesné výchovy. Praktická publikace je výstupem stejnojmenného pilotního projektu, který se zaměřil na zapojování cirkusových aktivit do hodin tělocviku ve čtyřech pražských školách.

Součástí knihy jsou QR kódy odkazující na ilustrační videa systému dovednostních úrovní pro výuku jednotlivých disciplín cirkusových umění.

Příručka je ke stažení zdarma díky podpoře programu  OPVVV Evropské unie a projektu Cirkusová pedagogika pro učitele tělesné výchovy na ZŠ a SŠ (TěloCIRK).

TěloCIRK: Využití prvků cirkusové pedagogiky v tělesné výchově (dvoustranně)

TěloCIRK: Využití prvků cirkusové pedagogiky v tělesné výchově (jednostranně)