• David Konečný
  13. 2. 2021 | 15:42

  FUNKČNÍ ŽONGLOVÁNÍ: KNIHA O ŽONGLOVÁNÍ

   

   

  23. 1. 2021 vyšla nová kniha Craiga Quata zabývající se žonglováním z netradičních úhlů pohledu.

  Craig se dlouhodobě snaží světu dokázat, že žonglovat může každý a těm, pro které je klasické žonglování náročné, ho přibližuje pomocí Quat Props. Po několika letech zkoušení principů funkčního žonglování na třech kontinentech a zkoušení v praxi za podpory řady následovníků vše sepsal ve svojí knize, která je volně ke stažení na webu QuatProps.

  Kniha vychází jako součást projektu 3C podpořeného programem Erasmus+

 • Adam Jarchovský & kol.
  13. 2. 2021 | 15:21

  TOP 10 CIRQUEONU: KATALOG VYBRANÝCH PUBLIKACÍ CIRKUSOVÉ PEDAGOGIKY

  My všichni, nejen v CIRQUEONu, kdo se pohybujeme na poli cirkusové pedagogiky, víme, že cirkus zkrátka funguje. Praxe nám dává za pravdu, že cirkus je efektivní pedagogický nástroj a že dokáže pozitivně ovlivňovat nejen fyzický, ale i emocionální a sociální rozvoj člověka. Cirkusové umění v tom pochopitelně není samo, využívá mnoho pedagogických metod a nástrojů, a společně tak tvoří ucelený pedagogický směr, který se celosvětově dynamicky rozvíjí. V tomto rozvoji je nezbytné, aby se cirkusová pedagogika mohla opřít o širokou základnu teoretických a akademických textů, které by formálně legitimizovaly její práci.

  Tento dokument vznikl v roce 2020 v rámci mezinárodního projektu 3C – Circus Competencies Catalog, podpořeného programem Erasmus+. Představuje výběr dokumentů a publikací, které výrazně ovlivňují praxi cirkusové pedagogiky CIRQUEONu a z nichž zároveň vychází. Výběr je pochopitelně ovlivněn skutečností, že s mnoha autory CIRQUEON spolupracuje v rámci svých mezinárodních projektů a aktivit. Přesto lze říct, že většina těchto dokumentů tvoří teoretickou základnu cirkusové pedagogiky i v celosvětovém měřítku.

  https://wp.cirkonet.cz/app/uploads/2021/02/CQ_TOP10_Cirkusová_pedagogika.pdf
Become a new member of Cirkonet

Cirkonet přijímá nové členy!

Cirkonet sdružuje jednotlivce i organizace, kteří se věnují social circusu.

 1. Naše členy zveme na komunitní akce.
 2. Poskytujeme zvýhodněné vstupné na workshopy.
 3. Informujeme je o nejnovějších callech a nabídkách.
 4. Propagujeme jejich akce na našich webových kanálech.

Členství v Cirkonetu je zpoplatněné, členský poplatek se platí jednou ročně. Členem může být organizace (1000,- Kč) i jednotlivec (300,- Kč). Členské poplatky jsou využívány na koordinaci sítě a provoz webu.