cirkus legrando

Cirkusová škola pro děti, mládež a dospělé, která funguje od roku 2005 v Brně - Kohoutovicích jako projekt Střediska volného času Lužánky. Inspirováni dlouholetými kontakty s německými kolegy (Stuttgarter Jugendhaus gGmbH) zahájili svoji činnost jako první tréninkový prostor specializující se na výuku cirkusových dovedností dětí a mládeže. Vedle celoroční vzdělávací činnosti nabízí LeGrando také příměstské tábory, pobytové soustředění pro děti z kroužků, výukové programy pro školy, jednorázové worshopy a řadu akcí pro veřejnost.