Členské organizace

Hnízdo Um

Děláme nový cirkus s herci s mentálním postižením. Učíme se dělat nový cirkus a skrze něj se učíme znát svět. Hodně cvičíme a sportujeme, protože je to k našim výkonům potřeba. Nový cirkus a nácvik her nás motivují zdokonalovat se a rozvíjet naše dovednosti. Představení je pak pro nás odměnou, pocitem vítězství i uznáním, že jsme v něčem jedineční. Naše divadlo má mnohem hlubší smysl, než by se zdálo, nejen že hrajeme pro radost, ale skrze něj a pro něj musíme sami sebe trénovat. Nový cirkus je nejen naše záliba, ale je to i prostředek sebeupokojení a seberealizace. Díky tomu se lépe vyrovnáváme se složitostmi běžného života.

Žonglér o.s.

Sdružení Žonglér o.s. se zabývá pořádáním žonglérských workshopů a akcí pro všechny sociální i věkové skupiny, především však pro děti a mládež. Významná část těchto workshopů je primárně cílena na jedince ohrožené sociální exkluzí. Nejdůležitějším přínosem těchto aktivit je nabídka smysluplného trávení volného času, rozvíjení sociálních a seberealizačních potřeb jedinců, jejich autonomie a zároveň integrace do společnosti.

cirkus legrando

Cirkusová škola pro děti, mládež a dospělé, která funguje od roku 2005 v Brně - Kohoutovicích jako projekt Střediska volného času Lužánky. Inspirováni dlouholetými kontakty s německými kolegy (Stuttgarter Jugendhaus gGmbH) zahájili svoji činnost jako první tréninkový prostor specializující se na výuku cirkusových dovedností dětí a mládeže. Vedle celoroční vzdělávací činnosti nabízí LeGrando také příměstské tábory, pobytové soustředění pro děti z kroužků, výukové programy pro školy, jednorázové worshopy a řadu akcí pro veřejnost.

Divadlo KUFR

Divadlo KUFR se zabývá se především autorským pohybovým, klaunským a pouličním divadlem. Nabízí také workshopy žonglování, akrobacie, divadelní prezentace a psychomotorických her pro různé cílové skupiny (děti i dospělí, klienti s postižením, senioři aj.)  

Cirqueon - Centrum pro nový cirkus

CIRQUEON je zastřešující organizace pro podporu a rozvoj nového cirkusu  v České republice.

Zdravotní klaun

Zdravotní klaun je nezisková organizace s celostátní působností, která přináší humor a radost hospitalizovaným dětem, geriatrickým pacientům a dalším potřebným v oblasti zdravotnictví, čímž přispívá ke zlepšení jejich psychického a tím i celkového zdravotního stavu, a to prostřednictvím speciálně vyškolených zdravotních klaunů a souvisejících projektů. Cirkusové techniky využívá ve svém projektu Cirkus Paciento.