O CIRKONETU

O CIRKONETU

CIRKONET je česko - slovenská platforma pro podporu, rozvoj a profesionalizaci social cirkusu.

CIRKONET vznikl z iniciativy Cirqueonu - centra pro nový cirkus propojit organizace působící v oblasti vzdělávání, jejichž aktivity jsou blízké myšlenkám social cirkusu.  

Poslání CIRKONETU je vytvářet platformu pro rozvoj social cirkusu a usilovat o vysoký profesní standard v oboru. Cirkonet chce umožnit členům vzájemnou komunikaci, sdílení zkušeností, odborných znalostí, metodiky a kontaktů (českých i mezinárodních) v oblasti social cirkusu. Součástí poslání Cirkonetu je i zvyšování informovanosti laické i odborné veřejnosti o významu a smyslu svých aktivit.

Cíle CIRKONETU jsou:

  • Vytváření a sdílení odborných publikací o teorii a praxi social cirkusu pomocí webového portálu www.cirkonet.cz
  • Sledovat vývoj social cirkusu v mezinárodním kontextu a Informovat o odborných aktualitách ze světa
  • Advokacie a zprostředkování komunikace v oboru
  • Zvyšování odborných kompetencí lektorů social cirkusu skrze edukační aktivity v oboru
  • Navázání úzké spolupráce s mezinárodními partnery
  • Zvýšení obecného povědomí o social cirkusu
  • Podpora nových social cirkusových projektů